• פורמליזציה של הלמידה
  • VC Dimension
  • תורת ה- PAC
  • Bias – Variance tradeoff