• פרספטרון
  • רגרסיה לינארית
  • SVM ושיטות הקרנל
  • עצי החלטה
  • שיטות בייסיאניות
  • Neural Networks